Keresse meg álmai ingatlanát!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a www.ingatlankinalat.com weboldalt (továbbiakban honlap) hirdetőként illetőleg látogatóként használó személyek, (továbbiakban ügyfelek) valamint az oldal üzemeletetője (továbbiakban szolgáltató) közti szerződéses jogviszony általános feltételeit. Jelen dokumentum valamennyi, az ügyfél és a szolgáltató közt fennálló szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Ptk., a 2008. évi XLVIII., valamint a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései minden további nélkül irányadóak. Az ÁSZF-ben foglalt szolgáltatási feltételeket– különös tekintettel az itt meghatározott árakra, és a szolgáltatások pontos tartalmára – a Szolgáltató akként jogosult módosítani, hogy az nem érintheti a módosításkor aktív hirdetésekre vonatkozó szerződési feltételeket. A meghosszabbított hirdetésre a hosszabbítást követően, automatikusan a hosszabbításkor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF módosulásáról a Szolgáltató előzetesen – legkésőbb a hirdetés időtartamának lejártát jelző e-mailben - tájékoztatja az ügyfeleket.

2. Szerződő felek

2.1. A szolgáltató:

BELLO-CASA Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7623 Pécs, Garay utca 12.

Cégjegyzékszám: 02-09-075798
Adószám: 22686503-2-02
Statisztikaiszám: 22686503-6810-113-02
Bankszámla szám: 50800104-15339900-00000000
IBAN szám: HU34-5080-0104-1533-9900-0000-0000
Pénzintézet: Szigetvári Takarék Szövetkezet

2.2. Ügyfél:

2.2.1. Hirdető: a szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, a reklámot megrendelő jogalany, (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany) illetőleg akinek érdekében a reklámot közzéteszik.

2.2.2. Látogató: a reklám címzettje, aki arra alkalmas számítástechnikai, illetőleg telekommunikációs eszköz útján megtekinti a szolgáltató által üzemben tartott www.ingatlankinalat.com weboldalt.

3. Szerződéskötés módja

3.1. Hirdető és Szolgáltató között írásban, vagy elektronikus regisztráció útján jön létre szerződés, mely szerződésnek előfeltétele jelen dokumentumban foglaltak elfogadása.

3.2. Látogató: Az oldal felkeresésével, és a tartalom megtekintésével a látogató ráutaló magatartással elfogadja az általános szerződési feltételeket.

4. A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei:

4.1. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen dokumentumban meghatározott ártáblázat szerint, weboldalán közzé-, és meghatározott ideig elérhetővé teszi a hirdető ingatlan eladására, bérbeadására vagy más ingatlannal kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozó hirdetését. Hirdetésnek kell tekinteni az oldalon bármilyen formában megjelenő, ingó, ingatlan vagy szolgáltatás értékesítését elősegítő információt. Így különösen a 2008. évi XLVIII. tv.-ben meghatározott reklámot, továbbá a PR cikket, és a reklámnak nem minősülő tájékoztatást.

4.2. Hirdetők részre a szolgáltatás az oldalon való regisztrációt követően vehető igénybe. A regisztráció során az ügyfél köteles megadni (Grtv. 5.§)
- cégnevét illetve a nevét
- székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét
- adószámát

4.3. Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja hirdetők részére:

4.3.1. Magánhirdetés: magánszemély hirdető – regisztrációt követően - jogosult az oldalon egyszerre legfeljebb 3 db. aktív hirdetést korlátlan számú fényképmelléklettel, díjmenetesen közzétenni. A fényképek sorrendjét, illetőleg a hirdetés profilképét a hirdető jogosult meghatározni és módosítani. A közzétett magánhirdetések számára a szolgáltató 90 napig biztosít helyet a honlapon, ezt követően törlésre kerülnek. A törlést megelőzően szolgáltató e-mailben értesíti a magánszemély felhasználót, akinek jogban áll a hirdetés hatályát újabb 90 nappal meghosszabbítani. Ilyen módon a hirdetés korlátlan alkalommal meghosszabbítható. A magánszemély felhasználó egyszerre legfeljebb 3 aktív hirdetéssel lehet jelen a honlapon. Amennyiben alapos gyanú merül fel arra nézve, hogy egy természetes személy több regisztrált felhasználói nevet használ, úgy a szolgáltatónak jogában áll valamennyi regisztrációt törölni. A magánhirdetőnek jogában áll regisztrációját bármikor törölni.

4.3.2. Vállalkozói hirdetés: Azegyéni vállalkozó, jogi személyiség, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (továbbiakban: vállalkozó) számára kínált üzleti célú felhasználás vállalkozóként történő regisztrációhoz kötött. Az ügyfél a regisztráció során köteles megadni A hirdető, az egyszeri regisztrációs díj megfizetését követő regisztráció után tetszőleges számú ingatlant hirdethet. Egy ingatlanhoz korlátlan számú fénykép feltölthető.

A vállalkozó a regisztráció során vállalkozói adminisztrátort hoz létre. A vállalkozási adminisztrátor saját felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik. Jogosult a vállalkozás nevében hirdetést feladni, kezelni, módosítani és törölni. Egy adminisztrátor több - legfeljebb 24 - felhasználói jogosultságot generálhat. Az adminisztrátor jogosult kreditek vásárlására, illetőleg azokat az általa létrehozott felhasználók közt szétoszthatja.

4.3.2.1. Az adminisztrátor jogosult a vállalkozói regisztrációt törölni, módosítani, a profilképet kezelni, a vállalkozás által közzétett valamennyi reklámot megtekinteni, azokat módosítani, kiemelni, inaktíválni és törölni.

4.3.2.2. A vállalkozói felhasználó jogosult a rendszerbe való bejelentkezésre, saját reklámok közzétételére, módosítására, kezelésére és törlésére, az adminisztrátor által biztosított kredit erejéig. A vállalkozói felhasználó csak a saját maga által közzétett hirdetés módosítására, kezelésére és törlésére jogosult.

A vállalkozói felhasználó által közzétett hirdetések számára a szolgáltató 180 napig biztosít helyet a honlapon, ezt követően törlésre kerül. A szolgáltató a határidő lejárta előtt e-mailben értesíti az ügyfelet, aki a hirdetést meghosszabbíthatja. Ezáltal a hirdetés tetszőleges számú alkalommal meghosszabbítható.

4.3.3. Franchise-csoport hirdetés: Legalább két vállalkozásból álló csoport részére létrehozható közös adminisztrátor, feltéve hogy összesen legalább 25 felhasználói jogosultságot hoznak létre. A franchise-adminisztrátor jogosult nyitóoldali hirdetés elhelyezésére, illetőleg arra, hogy a cég nevét vagy logóját a weboldal hivatalos partnerei között feltüntessék.

4.3.4. Bannerhirdetés: a hirdető a honlapon animált, vagy statikus képi hirdetési felületet vásárolhat. Az ilyen típusú hirdetések az ingatlanok részletes nézetén és a keresést követő találati listákon jelennek meg. A hirdetéseken hivatkozások találhatóak, azokra való kattintás megnyitja a hirdető weboldalát új ablakban.

4.3.5. Kiemelt hirdetés: Az oldalon aktivált hirdetésekhez, az alábbi kiemelések vásárolhatóak:

4.3.5.1. Fő oldali kiemelés: A főoldalon kiemelt ingatlanok az ingatlankinálat.com nyitólapján véletlenszerű sorrendben megjelenő hirdetések.
Akkor válassza ezt a lehetőséget ha szeretné, hogy az oldalra látogató érdeklődők azonnal az Ön hirdetésével találkozzanak!

4.3.5.2. Listavezető kiemelések: Listavezető kiemelést akkor válasszon, ha szeretné hogy aktuális ingatlanhirdetése mindig a találati lista élére kerüljön!

4.3.5.3. Felirat extra kiemelés: Különböző címkékkel teheti még színesebbé, figyelemfelkeltőbbé hirdetését, az ingatlanjára legjellemzőbb kifejezés alkalmazásával!

4.4. A hirdető kizárólag valós üzleti ajánlatot jogosult közzétenni, mely ajánlat tartalmáért minden jogi felelősség a hirdetőt terheli.

4.5. Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy hétköznapokon 9h-17h között telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálat fogadja az esetleges hibabejelentéseket, illetőleg felvilágosítást ad az oldal működésével kapcsolatban. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden e-mailben érkezett megkeresésre 1 munkanapon belül válaszol.

4.6. Egy hirdetésben egy ingatan szerepelhet, továbbá egy ingatlant azonos hirdető csak egy reklámban hirdethet.

4.7. A hirdetés kizárólag meghatározott ingatlan értékesítését szolgáló információt tartalmazhat. A hirdetésben nem szerepelhet: cégnév, logó, link, vízjel, vagy bármilyen explicit illetőleg bújtatott reklám. A hirdetés szövege vagy képi világa nem lehet durva, agresszív, másokra nézve sértő vagy félrevezető. A hirdetés nem jeleníthet meg szexuális tartalmat, vagy bármilyen – fiatalkorúakra nézve káros vagy veszélyes tartalmat, illetőleg nem sértheti más személyiségi illetőleg szellemi tulajdonhoz való jogát.

4.8. Szolgáltató jogosult az általa valótlannak vagy sértő tartalmúnak ítélt, illetőleg a jelen szabályzatban foglalt rendelkezésekkel, illetőleg a Magyar Reklámetikai Kódexszel bármilyen okból nem összhangban lévő hirdetést írásbeli figyelmeztetést követően eltávolítani (moderálás).

4.9. Ügyfél jogosult a feltöltött hirdetést „inaktív” állapotban az oldalon tárolni. Az inaktív hirdetés a látogatók számára nem nyilvános, azonban a regisztrált felhasználó azt bejelentkezést követően bármikor megtekintheti, módosíthatja, aktiválhatja vagy törölheti.

5. TECHNIKAI RENDELKEZÉSEK

5.1. Elérhetőség
Az ingaltankinalat.com weboldal, mely a http://ingaltankinalat.com illetve a http://www.ingatlankinalat.com címen érhető el élő internet kapcsolat segítségével.

5.2. Technikai üzemeltető
Tripla Jam Korlátolt Felelősségű Társaság
7632 Pécs, Éva utca 1.
Cégjegyzékszám: 02-09-074907
Adószám: 14960897-2-02
Statisztikai szám: 14960897-6201-113-02
Bankszámla szám: 11600006-00000000-38490202
Pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.

5.3. Szoftverek
A rendszer elérhető és probléma mentesen használható a 2012. Január 1-e után megjelent web böngészőkben.

5.4. Feltölthető képek formátuma

5.4.1. Az ingatlankinalat.com rendszere a felhasználók profilképéhez, illetve az ingatlan hirdetések képeihez kötődően kizárólag JPG illetve PNG kiterjesztésű képek feltöltését engedélyezi.

5.5. Feltölthető képek mérete (fizikai hely)

5.5.1. Az ingatlankinalat.com weboldalra a felhasználók által feltölthető legnagyobb file méret 10Mb. A rendszerünk a képeket átméretezve, lekicsinyítve tárolja, az oldalon megjeleníthető maximális felbontás függvényében.

5.6. Megjelenített felbontás

5.6.1. A feltöltött képek az ingatlankinalat.com rendszerben különböző felbontásokkal, különböző kép vágási módokkal jelennek meg.

6. Adatvédelmi rendelkezések:

6.1. Az Ügyfél az oldalon történő regisztrációval és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott adatokat rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje. Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik személynek kiadni nem jogosult.

6.2. Fenti hozzájárulást az Ügyfél, írásban bármikor visszavonhatja. Ebben az esetben az ügyfél regisztrációja és valamennyi adata haladéktalanul törlésre kerül. Törlésnek az adatnak a Szolgáltató rendszeréből – a visszaállítás lehetősége nélküli – eltávolítása minősül.

6.3. Szolgáltató a birtokába jutott adatokat megfelelő technikával köteles védelmezni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés vagy megsemmisülés ellen.

6.4. Ügyfél mindenkor jogosult adatainak kezeléséről tájékoztatást, azok helyesbítését vagy törlését kérni, melyet a Szolgáltató egy munkanap alatt teljesít.

6.5. Az adatok teljességéért, naprakészségéért és valóságáért minden felelősség a hirdetőt terheli.

7. Záró rendelkezések

7.1. Felelősség korlátozása: tekintettel arra, hogy a hirdető által közzétett hirdetés tartalmát kizárólag hirdető jogosult szerkeszteni, így annak tartalmáért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A jogsértő hirdetéseket szolgáltató észrevételt követően azonnali hatállyal törli az oldalról és a regisztrációt is jogában áll felfüggesztenie, törölnie hirdetővel szemben.

7.2. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekből eredő jogok és követelések engedményezéséhez a szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

7.3. Felek a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó kötelmi jogviszonyból eredő esetleges vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben a békés rendezés kísérlete eredményre nem vezet, úgy hatáskörtől függően a Pécsi Járásbíróság, illetőleg a Pécsi Törvényszék joghatóságát és illetékességét kötik ki.